Uczniowie mają możliwość kontaktowania się z nauczycielami poprzez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym lub za pośrednictwem platformy MS Teams w formie konsultacji zgodnie z poniższym grafikiem:

Magdalena Pindel – czwartek 10.45-11.30
Jolanta Zwolińska Ramza – czwartek 12.00-12.45
Daniel Paleczny – czwartek 9.00-9.45
Małgorzata Gajda Durda – środa 10.00-10.45
Magdalena Dębińska – środa 10.30-11.00
ks. Szymon Miłek – wtorek 9.50-10.30
Klaudia Kopacz – piątek 8.00-8.45
Piotr Targosz – środa 12.50-13.35
Janusz Suwaj – wtorek 9.05-9.50
Elżbieta Sikora – poniedziałek 8.00-8.45
Katarzyna Trybała – środa 13.00-13.45
Jolanta Paździora – środa 12:50- 13:20
Bogumiła Prorok – poniedziałek 10:00-11:00
Mirosława Polak – środa – 10:00-11:00