Posted on

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 mszą świętą w naszym parafialnym kościele w Mucharzu. Następnie udaliśmy się do szkoły na apel podczas którego dyrektor szkoły mgr Marian Fujak powitał wszystkich zebranych, w tym przede wszystkim tych uczniów i uczennice, którzy po raz pierwszy pojawili się w murach naszej szkoły. Po uroczystym powitaniu, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klasy. Dla niektórych, jak choćby dla klasy VII, są to zupełnie nowe pomieszczenia. Tym samym rok szkolny 2017/2018 został rozpoczęty.