Rada Rodziców wraz z uczniami i nauczycielami tworzy środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Ze środków Rady Rodziców w ostatnim czasie udało się sfinansować w naszej szkole m.in.:

1. Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

2. Zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej.

3. Wirtualną wycieczkę po ogrodzie zoologicznym.

4. Zakup słodkości na bal karnawałowy.

5. Program artystyczny online „Kraina szczęścia”.

6. Zakup lodów dla dzieci z okazji „Dnia dziecka”.

7. Zakup pizzy dla dzieci z okazji „Dnia dziecka”.

8. Zakup kolejnych nagród książkowych.

9. Zakup nagród sportowych, za udział w konkursie „Aktywne kilometry”.

10. Dopłatę do ksera i jego utrzymania.

11. Zakup profesjonalnego, dotykowego monitora interaktywnego.