BIEŻĄCA DOKUMENTACJA SZKOLNA

Statut Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki

Wymagania edukacyjne

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 

 

ARCHIWUM

Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz szkolny na rok 2022/2023

Projekty realizowane w Szkole

Sprawozdanie „Odblaskowa szkoła”

 

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny w szkole

 

REKRUTACJA 2024/2025

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 897 Wójta Gminy Mucharz z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Regulamin świetlicy

Zasady rekrutacji 2023/2024

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę w roku szkolnym 2023/2024

 

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W MUCHARZU

Regulamin dowozu uczniów do szkoły

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu w systemie kształcenia zdalnego

 

PROCEDURY

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL UJAWNI NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA GRÓŹB, SYGNAŁÓW I ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

PROCEDURA POSTEPOWANI W PRZYPADKU HEJTU W INTERNECIE

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIA NA BADANIA DO PORADNI PSYCH-PED.

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

 

WNIOSKI

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020