INFORMACJE DLA RODZICÓW

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

ANALIZA ANKIET

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa IV-VI

Dzieci w sieci

KĄCIK PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog radzi

Style przywiązania w okresie wczesnodziecięcym

Mini skrót o zajęciach logopedycznych

Etapy rozwoju mowy dzieci od narodzin do siódmego roku życia

Telefony zaufania – przydatne infolinie, wsparcie psychologiczne i poradnictwo

Profilaktyka logopedyczna w pigułce

Rodzicu! Poznaj bezpieczny Internet

Informacje dla rodziców „Cyberprzemoc – nowa forma agresji”

Autoagresja