Przydatne strony:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Kuratorium Oświaty w Krakowie

https://kuratorium.krakow.pl

Centralna Komisja Edukacyjna

https://cke.gov.pl

Okręgowa Komisja Edukacyjna w Krakowie

http://www.oke.krakow.pl/inf/