MATERIAŁY DLA RODZICÓW

wrzesień-grudzień 2023

Kiedy warto iść z dzieckiem do logopedy?

Mini skrót o zajęciach logopedycznych

Profilaktyka logopedyczna w pigułce

Etapy rozwoju mowy dzieci od narodzin do siódmego roku życia

styczeń-luty 2024

Dorośnijmy razem – jak cieszyć się udanym rodzicielstwem?

Poradnik logopedyczny dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 roku

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne

marzec 2024

Co ma ręka do gadania?

kwiecień 2024

Mity logopedyczne

maj 2024

Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne dla dzieci jąkających się

czerwiec 2024

Wakacyjna lista zadań logopedycznych