DYREKCJA
Elżbieta Sikora chemia, technika, informatyka
Małgorzata Gajda Durda język niemiecki, język rosyjski, język polski, doradztwo zawodowe, wych. klasy VIIIb
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Małgorzata Gronkiewicz edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna/biblioteka
NAUCZYCIELE I-III
Bogumiła Prorok eduk. wczesnoszkolna, wych. kl. I, muzyka
Mirosława Polak eduk. wczesnoszkolna, wych. kl. II
Stanisława Klauzner eduk. Wczesnoszkolna, wych. kl. III
NAUCZYCIELE IV-VIII
Magdalena Dębińska j. polski, historia, edukacja wczesnoszkolna, wos,  wych. klasa VIIIa
Dorota Polan j. polski
Janusz Suwaj język angielski, wych. klasy VI
Jolanta Zwolińska Ramza matematyka, informatyka , wych. klasy VII
Daniel Paleczny matematyka , fizyka, informatyka , wych. klasy V
Jolanta Paździora geografia, historia, wdż
Jadwiga Zielińska biologia
Piotr Targosz wf, wych. klasy IV
Jolanta Abgaro de Zachariasiewicz wf
Violetta Jamróz plastyka, rewalidacja dziecka z zespołem Aspergera, oligofrenopedagog
Paweł Sukiennik religia
Szymon Miłek religia
Piotr Wajdzik edukacja dla bezpieczeństwa, sks
Agnieszka Filek Nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja dziecka z zespołem Aspergera, oligofrenopedagog
Katarzyna Trybała pedagog, logopeda
Wyka Marta tyflopedagog
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Agnieszka Filek wych. świetlicy
Bogumiła Prorok wych. świetlicy