Posted on

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu

Załącznik 1 – Podejrzenie u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem 

Załącznik 2 – Pogorszenie się stanu zdrowia dziecka w szkole 

Załącznik 3 – Podejrzenie u ucznia zakażenia koronawirusem 

Załącznik 4 – Potwierdzenie zakażenia koronawirusem 

Załącznik 5 – Procedura odbierania uczniów ze szkoły

Załącznik 6 – Procedura korzystania ze stołówki szkolnej