Posted on

Od 1 września 2021 roku świetlica szkolna będzie częściowo realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu na terenie szkoły.

Zapisy dzieci na świetlicę szkolną odbywają się w dniach od 31.08 do 1.09.2021 zgodnie z regulaminem pracy świetlicy oraz z zasadami rekrutacji. Wypełnione i podpisane karty zgłoszenia na świetlicę należy złożyć w tych dniach w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-14:00. Karty zgłoszenia można pobrać poniżej lub otrzymać w sekretariacie szkoły.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, których obydwoje rodzice pracują (nie pozostają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym), dzieci wychowywane przez jednego z rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnością.

Pliki do pobrania/zapoznania

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Regulamin pracy świetlicy szkolnej