Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Sekcja pomocnicza, w składzie:

Opiekun SU

Opiekun wolontariatu: