Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Jakub Woźniak
Milena Durda
Benjamin Jaworski
Leonard Sikora

Sekcja pomocnicza, w składzie:
Juliusz Gajda
Jan Jastrzębski
Julia Frączek

Opiekun SU
Magdalena Dębińska
Opiekun wolontariatu:
Małgorzata Gajda-Durda