Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:
Przewodnicząca:

Członkowie:

Opiekun SU
Magdalena Dębińska
Opiekun wolontariatu:
Małgorzata Gajda-Durda