Po feriach zimowych plan lekcji ulega drobnym zmianom. Oto aktualny rozkład.

Zmiana podziału godzin