Posted on

Poniżej zamieszczamy instrukcję logowania do dziennika elektronicznego Librus.

1. Wchodzimy na portal Librus. Proszę upewnić się, że na pewno w pasku z adresem widnieje słowo „rodzina”.

LIBRUS - instrukcja logowania

2. Klikamy w filetowy przycisk Librus Synergia i wybieramy Zaloguj.

LIBRUS - instrukcja logowania

3. Następnie podajemy login oraz hasło przesłane Państwu przez wychowawców. Proszę zwrócić uwagę na wielkie i małe litery, czy w haśle jest O czy 0, itp.

LIBRUS - instrukcja logowania

4. Po wpisaniu danych, Librus poprosi Państwa o zmianę hasła na swoje własne. W tym celu od góry:

– proszę podać hasło z SMSa;

– ustawić swoje własne hasło, które od teraz będzie tym jedynym do logowania;

– podać swój adres mailowy, tak by w razie zapomnienia hasła móc je odzyskać;

– określić wiek (ponieważ jest to konto uczniowskie, to wiek ucznia).

LIBRUS - instrukcja logowania

5. Teraz najważniejsze. Proszę gdzieś zapisać login z SMS oraz wybrane, nowe hasło do logowania. Najlepiej w kilku miejscach, tak by ich nie zgubić i móc z nich korzystać przez cały okres edukacji Państwa dzieci w naszej szkole.

6. Gotowe! Teraz pozostaje Państwu zapoznać się z dziennikiem elektronicznym. Na tę chwilę proszę skupić się na module z Wiadomościami, który będzie służył wychowawcom oraz nauczycielom do kontaktu z Państwem oraz uczniami.