Posted on

I. Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

MSZA ŚWIĘTA GODZ. 9:00

Godz. 8:00 – klasa 0 spotkanie na sali gimnastycznej (wejście do szkoły od strony Sali gimnastycznej);

Godz. 10.00 – klasy I-VIII spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych;

– klasa I – spotkanie na Sali gimnastycznej z rodzicami (wejście od strony Sali gimnastycznej),

– klasa II – spotkanie w Sali lekcyjnej na I piętrze (wejście od strony boiska),

– klasa III – spotkanie w Sali lekcyjnej na I piętrze (wejście od strony boiska),

– klasa IV – spotkanie w Sali lekcyjnej na parterze (wejście od strony Sali gimnastycznej),

– klasa V, VI, – spotkanie w Sali lekcyjnej na II piętrze (wejście główne),

– klasa VIIa – spotkanie w Sali lekcyjnej na I piętrze (wejście główne),

– klasa VIIb – spotkanie w Sali lekcyjnej na I piętrze (wejście od strony jadalni),

– klasa VIII – spotkanie w Sali lekcyjnej na parterze (wejście od strony jadalni).

 

II. Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

  1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły na dziedzińcu. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
  2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą. Po zajęciu miejsca w klasie maseczki ściągamy.
  1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
  2. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  3. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. (Z WYJĄTKIEM OPIEKUNÓW/RODZICÓW KLAS 0 i I).
  1. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
  2. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.

 

III. Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od siebie. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa.