Posted on

Życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. 3 marca 2023 roku zorganizowano dla uczniów klas 0-8 warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzili ratownicy z Maltańskiej Służby Medycznej z Suchej Beskidzkiej. Malta Służba Medyczna stanowi grupę osób, które zgromadziły się dobrowolnie, by żyć w oparciu o podstawy wiary katolickiej i działać zgodnie z hasłem Zakonu Maltańskiego `ochrona wiary i pomoc potrzebującym`.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 IV 1989 `Prawo o stowarzyszeniach` oraz Statutu zatwierdzonego przez Sąd. Obecna działalność Stowarzyszenia jest kontynuacją działalności prowadzonej przez zespół woluntariuszy utworzony w Krakowie w 1990 roku.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczestnicy zajęć mieli szansę poznać zasady postępowania po wypadku (m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, obserwacja czynności życiowych, opanowanie poważnych krwotoków, przedstawienie zawartości torby medycznej,) oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy. Co jest bardzo ważne każdy z uczniów miał możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych.

Ratownikom serdecznie dziękujemy za szkolenie. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności nie pójdą na marne.