Posted on

Egzamin ósmoklasisty odbywa się na zakończenie szkoły podstawowej. Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w dniach 14-16 maja. Są to dni wolne dla pozostałych uczniów od zajęć dydaktycznych.

 

Termin główny:

  • 14 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego
  • 15 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z matematyki
  • 16 maja 2024 r. godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego

 

Termin dodatkowy:

  • 10 czerwca 2024 r. – język polski
  • 11 czerwca 2024 r. – matematyka
  • 12 czerwca 2024 r. – język angielski

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu

b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych),

c) któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Egzamin z matematyki trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

 

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca 2024 r. i otrzymają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminu, a także arkusze egzaminacyjne z lat wcześniejszych, można znaleźć na stronie: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem: www.cke.gov.pl lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pod adresem: www.oke.krakow.pl .

Życzymy powodzenia na egzaminie!