Posted on

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w środę 3 lipca 2024 r. w godzinach 9:00-11:00. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic.

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty powinny być dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 3 lipca 2024 r. od godz. 8.30.