DLA PAPIEŻA – „ŚPIĄCY STAŚ” STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

„Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, (…) którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest sztuka wychowania.”

Ojciec Święty Jan Paweł II kochał dzieci, artystów i sztukę. Klasa III wzorując się na twórcy Stanisławie Wyspiańskim, który malował portrety dzieci, patrząc na obraz „Śpiący Staś” – syn malarza, stworzyła galerię fotografii uczniów ukrytych w „kopii” tego obrazu.

Stanisław Wyspiański – „Śpiący Staś”

Aktualności