Przewodniczący:

Sekcja informacyjna:

Sekcja gospodarcza:

Sekcja charytatywna:

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Magdalena Dębińska.