Przewodnicząca: Emilia Fluder

Pozostali członkowie: Martyna Kowalczyk, Antonina Kachel, Sandra Dębińska

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Magdalena Dębińska.