Posted on

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w naszym parafialnym kościele w Mucharzu, która rozpocznie się o godzinie 9:00. Po jej zakończeniu wszyscy razem udamy się do szkoły, a konkretnie na salę gimnastyczną, gdzie odbędzie się uroczysty apel, a następnie spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami, podczas których zostaną omówione zasady BHP dotyczące drogi do i ze szkoły oraz zostanie podany plan lekcji.