Posted on

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego na rok 2016/2017. W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV-VI. Poniżej prezentowany jest  jego skład:

Przewodnicząca: Aleksandra Baca (V)

Zastępca: Jakub Mamcarczyk (V)

Sekretarz: Julia Mamcarczyk (VI)

Sekcja kulturalna: Wiktoria Sikora (IV) Emilia Gajda (VI)

Sekcja naukowa: Gabriela Smętek (VI)

Sekcja gospodarcza: Przemysław Kowalczyk (VI)

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani mgr Elżbieta Talaga.