Posted on

Samorząd Uczniowski naszej szkoły wraz z opiekunem mgr E. Talagą 17 marca 2017 roku zakończyli akcję charytatywną SZKOŁO POMÓŻ I TY. Tym razem pomagaliśmy niepełnosprawnemu DANIELOWI. W akcję oprócz opiekuna SU naszej szkoły zaangażowane były w szczególności uczennice z klasy szóstej Sonia Górka, Anna Frączek i Gabriela Smętek. Na konto fundacji od naszej szkoły wpłynie łączna kwota: 155 złotych. Wszystkim, którzy pomogli DANIELOWI poprzez zakup chociażby jednej cegiełki SU serdecznie dziękuje!