Zebrania klasowe z rodzicami odbędą się w środę 25 kwietnia od godziny 17:00, zgodnie z ustaleniami podanymi przez wychowawców klas.