Posted on

W czterdziestą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patronalny, połączony w tym roku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Na początek klasa VII przygotowała uroczystą akademię, przy akompaniamencie dyrektora szkoły.  Tego dnia nasze mury odwiedzili również goście, a mianowicie wójt Gminy Mucharz Pan Wacław Wądolny, ksiądz proboszcz Krzysztof Strzelichowski, kierownik GZEAS Pan Krystian Krzeszowiak, Pan Józef Skudlarski oraz Pani Jadwiga Pływacz. Po części poświęconej obchodom Dnia Edukacji Narodowej nastąpiła część w całości poświęcona naszemu Patronowi, a więc Świętemu Janowi Pawłowi II, o którym uczniom opowiedzieli zarówno ksiądz proboszcz, jak i Pan Józef Skudlarski, który pokazał dzieciom swoje pamiątki związane z Ojcem Świętym w postaci zdjęć, piuski oraz szaty liturgicznej. W dalszej części, uczniowie obejrzeli krótki film o Janie Pawle II, a następnie całą społecznością szkolną udaliśmy się w głośnym orszaku ulicami Mucharza pod pomnik naszego Patrona, znajdujący się przy kościele, gdzie złożone zostały kwiaty i znicze, a także gdzie zaśpiewaliśmy „Barkę”.