Posted on

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację do programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty oferuje WSPARCIE UCZNIOM Z CAŁEJ POLSKI, KTÓRZY CHCĄ MIESZKAĆ W DUŻYM MIEŚCIE ORAZ ZDOBYWAĆ W NIM WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIA. Umożliwiamy stypendystom NAUKĘ W NAJCIEKAWSZYCH LICEACH I TECHNIKACH W KRAJU, tworzymy PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU OSOBISTEGO W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ.

OD 15 LUTEGO DO 31 MARCA kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online na naszej stronie internetowej, www.efc.edu.pl

Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają letnie i zimowe wakacje oraz biorą udział w warsztatach.

Stypendium to też WSPARCIE MATERIALNE NA CZAS NAUKI W LICEUM CZY TECHNIKUM. Pokrywamy koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do wspierania innych poprzez wspólne organizowanie projektów społecznych czy choćby pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

[Ogłoszenie] Program stypendialny Horyzonty dla uczniów kończących szkołę