Posted on

Rada Rodziców w imieniu rodziców, uczniów oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mucharzu pragnie serdeczne podziękować za zaangażowanie w Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbył się w dniu 1 grudnia 2019 roku. Łączny dochód zebrany podczas wydarzenia wyniósł 1.542,00 zł (słownie: tysiąc pięćset czterdzieści dwa złote 00/100).

Podziękowania składamy rodzicom i uczniom za przygotowanie ozdób świątecznych oraz wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu stoiska oraz w sprzedaży ozdób. Dziękujemy również ks. Proboszczowi za możliwość przeprowadzenia wydarzenia, a także wszystkim kupującym, którzy swoją hojnością wsparli naszą Szkołę Podstawową w Mucharzu.

Do zobaczenia wkrótce na Kiermaszu Wielkanocnym.

Rada Rodziców