Rozpoczynamy przerwę świąteczną, która w tym roku potrwa wyjątkowo do 6 stycznia 2020 roku, a więc do Święta Trzech Króli. Przypominamy, że 2 i 3 stycznia są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach organizowane są jedynie zajęcia opiekuńcze, dla uczniów wymagających opieki, w godzinach 8:00-13:00. W tych dniach nie ma dowozu szkolnego oraz obiadów, w związku z tym uczniowie powinni mieć ze sobą swój prowiant.