Posted on

Informujemy, że na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej od wczoraj publikowane są zestawy zadań, które uczniowie klasy VIII mogą wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.

W każdym zestawie przygotowano dla uczniów zadania z:

– języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII;

– matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII;

– języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

Zadania są na bieżąco publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich ok. godz. 15:00.

Każdego dnia rozwiązujcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin. Za rozwiązanie tych zadań nie będziecie otrzymywać punktów. Potraktujcie tę pracę jako jeden z możliwych sposobów powtórki przed egzaminem. Rozwiązując zadania, możecie korzystać i z samej lektury, i ze swoich notatek lub książek, i z zasobów internetu.

Zestawy zadań do rozwiązania znajdziecie tutaj.