Posted on

22 październik – wspomnienie św. Jana Pawła II.

Święty Janie Pawle Drugi

W czasie nabożeństwa, gdy na ołtarze byłeś wynoszony

Patronem dnia 22 października zostałeś ogłoszony.

Dnia tego wspominać mamy

Dokonania życia Twego – papieżu nasz ukochany

Podstawy katolicyzmu – przykazania miłości,

Oraz pokory i wielkiej dla ludzi życzliwości

Nie tylko podczas katechizacji nauczałeś,

Ale postępowaniem swoim wartości te upowszechniałeś.

Z wielką pasją praw wiary nauczałeś tak, że szacunek innowierców i niewierzących zyskałeś.

Zawierzając losy życia swego Maryi – Matce Boga

Wskazałeś, że za Jej wstawiennictwem wiedzie do nieba droga.

Niech wspominanie dokonań życia Twojego,

Przybliża nas do życia świętego.

22 października Dzień Patrona naszej szkoły Ojca Świętego Jana Pawła II