Posted on

Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło.

Dokładnie 16 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37 Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca.

Wiadomość o śmierci papieża została przekazana wiernym, modlącym się na Placu Świętego Piotra w Watykanie, przez arcybiskupa Leonardo Sandriego, który zakomunikował światu „Najdrożsi bracia i siostry, o godzinie 21.37 nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca”. O tej godzinie cały świat, w tym Polska, zatrzymał się na chwilę by w zadumie oddać hołd jednemu z najwybitniejszych papieży w historii.

Z tej okazji zachęcamy wszystkich do zapoznania się z multimedialnym biogramem Świętego Jana Pawła II do którego można się przenieść klikając w zdjęcie poniżej.

16 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II