Posted on

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIII/304 RADY GMINY MUCHARZ z dnia 30 czerwca 2022 r. w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej przyznał stypendium naukowe Oliwierowi Potocznemu – uczniowi klasy VII oraz stypendium sportowe Krystianowi Koziołowi – uczniowi klasy VII.

GRATULUJEMY SUKCESÓW.