Posted on

Za nami pierwsza edycja olimpiady „OLIMPUS” z języka angielskiego, w której wzięło udział 23 uczniów z klas IV-VIII. Ich zadaniem było rozwiązanie testu konkursowego, składającego się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi może być poprawna. Olimpiada została przeprowadzona 10 stycznia.

Olimpiada „OLIMPUS” z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Wyniki olimpiady zostaną podane do dnia 4.03, jak tylko trafią do szkoły.

Konkurs