Posted on

Rusza rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarządzeniem Nr 897 Wójta Gminy Mucharz z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mucharz, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminarz:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 19 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r.

Od 20 maja 2024r.

do 24 maja 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których w pkt 1 powyżej oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Do 15 marca 2024 r.

Do 28 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marca 2024 r.

29 maja 2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 19 marca 2024 r.

do 27 marca 2024 r.

Od 03 czerwca 2024 r. do

7 czerwca 2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

3 kwietnia 2024 r.

10 czerwca 2024 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 19 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r.

Od 20 maja 2024r.

do 24 maja 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których w pkt 1 powyżej oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

Do 15 marca 2024 r.

Do 28 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 marca 2024 r.

29 maja 2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 19 marca 2024 r.

do 27 marca 2024 r.

Od 03 czerwca 2024 r. do

7 czerwca 2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

3 kwietnia 2024 r.

10 czerwca 2024 r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek – Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (Rodziców klasy I prosimy o dołączenie do karty zgłoszeń jednego zdjęcia)

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 897 Wójta Gminy Mucharz z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Wniosek w postaci karty zgłoszenia dziecka do szkoły prosimy składać w Sekretariacie Szkoły w podanym w tabeli terminie. W przypadku rodziców klasy I prosimy o dołączenie do karty zgłoszeń jednego zdjęcia.