Posted on

W poniedziałek nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej olimpiadzie przedmiotowej z języka angielskiego „Olimpus”. W sumie w konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas IV-VIII i miło nam ogłosić, że dwoje z nich otrzymało tytuł LAUREATA, za zajęcie wysokiego ósmego miejsca w klasyfikacji ogólnopolskiej, a są nimi:

Kamil Zadora – klasa VI

oraz

Benjamin Jaworski – klasa VIII

Chłopcy za swoje wysokie wyniki otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy dyplomy uznania oraz drobne upominki.

Nasze sukcesy w olimpiadzie