Inspektor Ochrony Danych – Robert Góralczyk

Dane kontaktowe do IOD:

Adres poczty elektronicznej: iodo@mucharz.pl

Pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa w Mucharzu, 34-106 Mucharz 238.