Zwiastun spotkania Kolędników Misyjnych, które odbędzie się 5 I 2019 w Mucharzu.