Posted on

Samorząd Uczniowski naszej szkoły wraz z opiekunem panią Elżbietą Talagą w grudniu zakończyli kampanię charytatywną „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. Dochód ze sprzedaży kartek zostanie przeznaczony w całości na niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym, którzy objęci są pomocą programu „Na ratunek” w stowarzyszeniu Sumsum Corda.

W kampanię oprócz opiekuna SU – jednocześnie koordynatora – z naszej szkoły zaangażowane były w szczególności uczennice z klasy szóstej: Patrycja Klimek oraz Julia Sitarz. Kampania przebiegła bardzo sprawnie. Na konto fundacji od naszej szkoły wpłynie łączna kwota: 100 złotych.

Wszystkim, którzy pomogli potrzebującym poprzez zakup chociażby jednej kartki dobroczynnej SU serdecznie dziękuje!