W piątek 8 marca w naszej szkole odbyła się prelekcja dla uczniów na temat bezpieczeństwa na wsi zorganizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jej celem było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja listy czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczniowie poza aktywnym udziałem w prelekcji mają również okazję wziąć udział w IX Konkursie Plastycznym z tej okazji, organizowanym przez KRUS, któremu w tym roku towarzyszu hasło „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.