Posted on

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mucharzu informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku może rozpocząć się strajk pracowników placówki. Strajk ma mieć charakter wielodniowy, a o jego zakończeniu lub zawieszeniu dyrektor zostanie powiadomiony w odrębnym komunikacie.

W związku z powyższym pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą.

Dyrektor oraz pracownicy nie podejmujący strajku w tych dniach zobowiązują się do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.