Nasza szkoła od tego roku szkolnego uczestniczy w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 o nazwie „Aktywna tablica”.  W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale w nowoczesne monitory interaktywne oraz przeszkoliliśmy się z ich efektywnego wykorzystywania w procesie dydaktycznym.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.