Posted on

Zachęcamy wszystkich do aktywnego wzięcia udziału w akcjach charytatywnych organizowanych przez naszą szkołę.

1. Październik jest międzynarodowym miesiącem DOBROCI DLA ZWIERZĄT. Z tej okazji Samorząd Uczniowski ogłasza akcję zbiórki karmy dla psów i kotów (w szczególności dla kotów), którą przekażemy schronisku dla zwierząt w Harbutowicach. Przyniesioną karmę należy kierować do wychowawców lub opiekuna SU.

2. „Góra Grosza”. Od października do grudnia zbieramy również drobne monety. Puszka, do której można wrzucać „drobniaki” będzie znajdowała się w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

3. W szkole zbieramy również plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane na pomoc potrzebującym.