Wczoraj wzięliśmy udział w akcji charytatywnej mającej na celu zbiórkę środków pieniężnych na pomoc Kacprowi i Karolowi, absolwentom naszej szkoły, na ich leczenie i koszty z tym związane. W jej ramach odbył się marsz ulicami Mucharza i Skawiec oraz koncert w którym wzięli również udział uczniowie naszej szkoły.