Posted on

W tym tygodniu w kolejnej klasie w naszej szkole został zamontowany profesjonalny, dotykowy monitor interaktywny, który na pewno znacznie usprawni proces dydaktyczny na lekcjach i wpłynie na ich atrakcyjność. Zakup ten był możliwy dzięki środkom Rady Rodziców, której serdecznie dziękujemy za okazane w ten sposób wsparcie.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za wsparcie pozostałych inicjatyw na terenie szkoły w ostatnim czasie, o których można przeczytać TUTAJ.

 

Interaktywny monitor pozwala na prezentację treści nauczania w zupełnie nowy sposób. Pełni on rolę nie tylko interaktywnej tablicy, pozwalającej na wyświetlanie różnych treści, dokonywanie zaawansowanych obliczeń czy schematów, ale umożliwia również prezentowanie treści skorelowanych z podręcznikami, interaktywnych zadań, gier, obsługiwanych m.in. za pomocą dotyku. Na pewno ta pomoc dydaktyczna pozwoli uczniom jeszcze lepiej przyswajać przerabiany na lekcjach materiał.