Posted on

Nasi uczniowie biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca. Jego celem jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą.

Oto konkursowe prace biorące udział w konkursie: