Posted on

W mijającym tygodniu w naszej szkole odbyła się druga edycja międzynarodowego konkursu z języka angielskiego „The Big Challenge”, którego głównym celem jest promowanie nauki języka w formie zabawy pedagogiczno-edukacyjnej. Tegoroczną edycję konkursu przeprowadzono w dwóch sesjach, dla uczniów z klas IV-VI oraz VII-VIII, które odbyły się we wtorek 29.03 oraz w czwartek 31.03. W sumie w rywalizacji wzięło udział 15 uczniów, którzy musieli odpowiedzieć na 55 pytań o różnym poziomie trudności, sprawdzających umiejętności komunikacyjne, językowe, gramatyczne, umiejętność słuchania oraz czytania ze zrozumieniem. Konkurs sprawdzał również wiedzę uczniów na temat krajów anglojęzycznych, ich historii oraz kultury.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja.