Posted on

W piątek 2 grudnia w naszej szkole odbył się finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego.
Konkurs odbył się w ramach projektu: pn: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu 238 na działkach nr 782/66 i 782/21 wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych, wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy z pompą ciepła, wymianą grzejników, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”.

Konkurs polegał na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu składającego się z 30 pytań zamkniętych.
Pytania konkursowe zostały opracowane przez Panią mgr Agnieszkę Rajdę dotyczyły następujących zagadnień:
• problemów ochrony środowiska, a w szczególności najbliższego regionu,
• przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem najbliższego regionu,
• zjawisk globalnych,
• klimatu Ziemi (budowa atmosfery; źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego),
• sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami),
• oszczędzania energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

W konkursie wzięło udział 19 szkół z powiatu wadowickiego. W II etapie reprezentowało szkołę dwóch uczniów klasy VIII, którzy na etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów.

I miejsce zajęła Zofia Janiczak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach.
Zosia otrzymała główną nagrodę Samsung Galaxy Watch 4, natomiast Szkoła Podstawowa w Brodach w nagrodę otrzymała profesjonalne pokazy popularnonaukowe dla młodzieży wykonane przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

II miejsce zajęła Agata Żwawa ze Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach.

III miejsce zajął Mateusz Bratek z Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w II etapie konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczały: Pani Renata Galara- Wójt Gminy Mucharz, Pani Elżbieta Sikora– Dyrektor SP Mucharz oraz Pani Agnieszka Rajda- przewodnicząca komisji konkursowej.
Wszystkim uczestników szczerze gratulujemy!