Posted on

Za nami etapy szkolne i rejonowe przedmiotowych konkursów kuratoryjnych z różnych przedmiotów. Od października do grudnia w naszej szkole przeprowadzono szkolne etapy konkursów z języka angielskiego, języka polskiego, geografii, matematyki, historii, fizyki, chemii, biologii oraz języka niemieckiego, w których wzięli udział przede wszystkim uczniowie z klas VII-VIII.

Do etapów rejonowych zakwalifikowali się z języka angielskiego – Szymon Plucha (VIII), Oliwier Potoczny (VIII) oraz Benjamin Jaworski; z historii – Jakub Woźniak (VIII); z fizyki – Jakub Jakubowski (VIII) oraz Jakub Woźniak (VIII), z biologii – Jakub Jakubowski (VIII).

Do finału Powiatowego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w naszej szkole 2 grudnia zakwalifikowali się Oliwier Potoczny (VIII) oraz Jakub Woźniak (VIII).

Ponadto w naszej szkole zostało przeprowadzonych kilka innych konkursów, a mianowicie „Odblaskowa szkoła – bezpieczna droga do szkoły”, gdzie w kategorii 0-III, trzy pierwsze miejsca zajęli Oliwia Salabura, Zofia Zawiła oraz Konstanty Marzec, a w kategorii IV-VIII były to kolejno Kinga Kosowska, Zofia Matuszyk oraz Benjamin Jaworski.

W konkursie „Ocalić od zapomnienia” udział wzięli Maja Darowska, Milena Durda oraz Kinga Kosowska.

W konkursie „Wnuczek, wnuczka edukuje – babcia, dziadek się stosuje!” wzięła udział cała klasa III, a w konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo – Zaprojektuj Peronowo” klasa IV oraz Sebastian Sławiński i Kacper Socha z klasy V.

W akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – Maja Darowska (V), Kamil Kozioł (IV), Zofia Talar (IV), Magdalena Kupczyk (V) oraz Julia Stypuła (VI).

Uczestników wszystkich tych konkursów nagrodził na apelu Święty Mikołaj, zachęcając dzieci do dalszej aktywności i pokazywania swoich talentów.