Posted on

Wczoraj w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów z klas VI-VIII w ramach Programu Profilaktycznego „DEBATA”. Warsztaty odbywały się w dwóch grupach, a mianowicie dla klasy VI oraz VII-VIII.

 

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Celami szczegółowymi są natomiast:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
  • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych

 

W programie wykorzystane są następujące strategie profilaktyczne:

  • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież
  • konfrontowania cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami
  • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań

 

Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w warsztaty i miejmy nadzieję wynieśli z nich ważną, życiową lekcję o szkodliwości spożywania alkoholu, szczególnie w młodym wieku.