Posted on

W tym tygodniu obchodzimy 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana dokładnie 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Z tej okazji obchodziliśmy dzisiaj w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy IV wraz z Samorządem Uczniowskim i przy akompaniamencie uczniów klasy II.

 

Komisja Edukacji Narodowej to pierwsza w Europie instytucja, która miała charakter ministerstwa oświaty. W tym zakresie Polska wyprzedziła więc wiele innych krajów. Komisja działała w latach 1773-1794, a w zakres jej działalności wchodziło m.in. stworzenie nowoczesnej struktury organizacji oświaty, a także zreformowanie programów nauczania.