Posted on

Nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim programie ekologicznym organizowanym przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do uczniów w całej Polsce było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia. Tym samym, dołączyliśmy do grona „Kubusiowych Przyjaciół Natury”.

Kampania